O nas


kamil.jpgKamil Soiński – radca prawny. Kamil Soiński, ur. 1973 r. W latach 1992 – 1997 studiował Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń- skiego. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej pt. „Pozorność wprawie polskim i niemieckim”. Napisanie pracy poprzedzone było kilkumiesięcznym stypendium naukowym w Hamburgu. W latach 1997 – 2001 odbył aplikację radcowską w OIRP w Szczecinie i uzyskał uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Od 1997 r. do 1999 r. pracował w kancelarii radców prawnych, a następnie do 2001 r. w Kancelarii Radcy Prawnego „MERITUM” prowadzonej przez Wojciecha Soińskiego. Od 2001 r. jest wspólnikiem w „MERITUM” s.c., Wojciech Soiński, Kamil Soiński, Kancelaria Radców Prawnych. W latach 1997 – 2003 pracował jako asystent na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego prowadząc zajęcia z prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Włada językiem niemieckim i angielskim.wojciech.jpgWojciech Soiński – radca prawny. Wojciech Soiński, ur. 1948 r. W latach 1973 – 1982 pracował jako sędzia w wydziałach karnym i rodzinnym oraz nieletnich. W latach 1990 – 1995 pełnił funkcję Wicewojewody Szczecińskiego, a następnie w okresie 1995 – 1999 dyrektora regionalnej placówki Centralnego Urzędu Planowania (Rządowego Centrum Studiów Strategicznych). Radcą prawnym jest od 1982 r. Od 1999 r. wykonuje wyłącznie zawód radcy prawnego. Ma bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego, gospodarczego, rolnego, nieruchomości, administracyjnego. Pełnił wiele znaczących funkcji w samorządzie radców prawnych Współzałożyciel i czynny członek Rotary Club Szczecin.


kasia.jpgKatarzyna Szczepara – radca prawny. Studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. (2001 – 2006) Ukończyła aplikację radcowską, pracując etatowo w naszej kancelarii. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych.


monika.jpgMonika Uryniuk – aplikantka radcowska II roku. Ukończyła studia prawnicze w Szczecinie. Od 2009 zatrudniona na stałe w naszej kancelarii. Kontynuuje aplikację.