Usługi dla klientów indywidualnych   Osoby prywatne mogą uzyskać u nas pomoc prawną w większości spraw prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, z jakimi mogą się one spotkać. Oto przykładowe sprawy, jakimi się zajmujemy:

  • asysta prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym przy umowach z deweloperami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów (np. z tytułu wad nabytej rzeczy),
  • podziały majątku dorobkowego, spadkowego, dochodzenie roszczeń o zachowek,
  • sprawy rozwodowe,
  • sprawy alimentacyjne,
  • zaskarżanie niesłusznych wypowiedzeń umów o pracę,
  • dochodzenie roszczeń przeciwko nieuczciwym pożyczkodawcom – firmom obiecującym udzielenie pożyczek, lecz w istocie ich nieprzyznającym.