Usługi dla przedsiębiorców


   Każdy przedsiębiorca powinien korzystać z usług profesjonalnego prawnika. Stałe, fachowe doradztwo prawne pozwala uniknąć wielu problemów. Zwykle także koszty pomocy prawnej są dużo niższe, jeżeli sięga się po nią odpowiednio wcześnie.Przedsiębiorcom proponujemy według ich potrzeb stałą lub doraźną obsługę prawną, a w szczególności:

 • pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, w tym zakładanie spółek prawa handlowego,
 • pisanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów związanych z obrotem  gospodarczym, negocjowania kontraktów z kontrahentami,


 • wydawanie opinii na zadane kwestie prawne,
 • windykację należności – na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym (komorniczym),
 • prowadzenie różnych procesów – także na etapie skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym,
 • wszechstronną pomoc prawną przy nabywaniu nieruchomości,
 • pomoc w sprawach pracowniczych – rozwiązywanie umów z pracownikami, kształtowanie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników, konsultacje przy wprowadzaniu regulaminów wynagradzania, systemów czasu pracy itd., występowanie przed sądami w sprawach pracowniczych,
 • występowanie w różnych postępowaniach administracyjnych (np. z zakresu prawa budowlanego, opłat planistycznych, adiacenckich), także składanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • kwestionowanie niesłusznie podwyższonych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 • składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przekształcenia spółek, przejęcia, fuzje itd.,
 • audyty prawne,
 • występowanie w sprawach upadłościowych,
 • negocjacje oddłużeniowe,
 • wszelkie sprawy związane ze wspólnotami mieszkaniowymi.